Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Kłodawa, zorganizowanego przez Burmistrza Kłodawy, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego w terminie do 2 października 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie pokój nr 15, pod nr telefonu 63 27 30 622 wew.114, na adres urzad@klodawa.wlkp.pl

 

 

 

Burmistrz Kłodawy

(-) Piotr Michalak