INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 13 maja 2024 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Kłodawa obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 6

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.Komisarz Wyborczy
w Koninie I


Michał Bolesław JANKOWSKI