Symbol:
ISK/OS.7050-1/11

Wydział:
Inwestycji i Spraw Komunalnych - Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2008 r Nr 236, poz. 2008)

Opłaty:
107 zł

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:
14 dni - Samorzadkowe Kolegium Odwoławcze

Uwagi:


Dokumenty
  • wniosek o wydanie zezwolenia

  • wypis z ewidencji działalnosci gospodarczej

  • zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotnelub społeczne oraz o braku zaległosci podatkowych

  • kopia aktu notarialnego

  • Zgoda Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Kłodawie na przyjmowaniie nieczystości ciekłch

  • okreslenie środków transportowych