Rachunki bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie prowadzi Bank Spółdzielczy w Kłodawie:

57 8545 0008 0000 0286 2000 0280
(na rachunek ten  przyjmowane są wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 stycznia 2021 r.)

63 8545 0008 0000 0286 0137 1613
(na rachunek ten przyjmowane są wpłaty z tytułu opłaty skarbowej,  podatków i opłat lokalnych)


70 8545 0008 0000 0286 0014 9093
(na rachunek ten przyjmowane są wpłaty wadium)


87 8545 0008 0000 0286 0014 9563
Udzielanie informacji ze zbiorów danych Ewidencji Działalności Gospodarczej ( również Ewidencji Ludności) prowadzonej przez Burmistrza Kłodawy


UWAGA!
Osoby przebywające poza granicami RP mogą dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty skarbowej na rachunek bankowy:

BIC (kod SWIFT): GBWCPLPP
IBAN: PL 63 8545 0008 0000 0286 0137 1613