Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu

  Opłaty:

 Nie pobiera się.

 

 Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

 Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

 Termin odpowiedzi:

 Do 30 dni.

 

 Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje