Podstawa prawna:
art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), art. 693 §1 ustawy z 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu

  Opłaty:

  Nie pobiera się.

 

 Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

 Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

 Termin odpowiedzi:

 Do 30 dni.

 

 Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje