Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243)   Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

  • poczta elektroniczna – urzad@klodawa.wlkp.pl – adres do sekretariatu  lub  m.bawej@klodawa.wlkp.pl  - adres do pracownika posugującego się językiem migowym. Na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w urzędzie, itp.
  • przesyłanie wiadomości tekstowych-  faks: +48 63 27-30-688   
  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie jest zatrudniony pracownik posługujący się językiem migowym. Świadczenie tłumaczenia sprawy w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.