Urząd Miasta i Gminy w odawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy Referent w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru Pani Katarzyny Zwolińskiej, zam. Cząstków.
Uzasadnienie :

Pani Katarzyna Zwolińska spełniła wszystkie niezbędne wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja oceniła predyspozycje, wiedzę i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

Kłodawa, dnia 05 października 2021 r.

 

Burmistrz Kłodawy                
/-/ Piotr Michalak