Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Klodawy wydane w 2014 roku

Załączniki

zarzadzenie 90 2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 91 2014 (10.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 92 2014 (28.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 93 2014 (700.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 94 2014 (358.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 95 2014 (565.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 96 2014 (625.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 97 2014 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 98 2014 (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 01/2014 z dnia 7.01.2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa. (189.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 02/2014 z dnia 7.01.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie powołania Gminnego Punktu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kłodawa. (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 r. (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 04/2014 z dnia 20.01.2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2. (422kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 05/2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. (282.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 06/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa. (551.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 07/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa (387.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 082014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (473kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 09/2014 z 22..01.2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Kłodawa do stosowania (386.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/2014 z 23.01.2014 r. w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa. (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2014 z 10.02.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Głogowej (754.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/2014 z 10.02.2014 r. w sprawie przekazania dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie obiektu kotłowni przy budynku socjalnym w Górkach gm. Kłodawa (300.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/2014 z 10.02.2014 r. w sprawie przekazania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie obiektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 528 w Kłodawie (286.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2014 z 14.02.2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2014 (372.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2014 z 25.02.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (560.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2014 z 27.02.2014 r. w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2014 z 27.02.2014 r. w sprawie : wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej. (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2014 z 03.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (202.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2014 z 6.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na nieruchomość rolną położoną w Kłodawie przy ul. Barbary (352.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2014 z 6.03.2014 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności oraz odroczenia terminu płatności z tytułu dzierżawy nieruchomości (481.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2014 z 18.03.2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Kłodawa (373.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2014 z 19.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Kłodawie przy ul. Warszawskiej (358kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2014 z 20.03.2014 r. w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2014 z 26.03.2014 r. w sprawie zmiany „Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie” (319kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (703.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2014 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa (325.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (126.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/2014 z 5 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (216.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 06 maja 2014r. w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/2014 z 6 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (522.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/2014 z 8 maja 2014 r. (302.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/2014 z 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (261.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 maja 2014r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/2014 z 21 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłoda (447.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/2014 z 22.05.2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/2014 z 28.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/2014 z 29.05.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku (540kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/2014 z 3.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu na nieruchomość rolną położoną w Kłodawie przy ul. Barbary (286.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45/2014 z 11.06.2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodaw (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 46/2014 z 11.06.2014 r. (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/2014 z 12.06.2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 48,35 m2. (322.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok (331.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 69,70 m2 (343.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok (542.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (583.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie umorzenia i spłaty wierzytelności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (296.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Kłodawa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów (361.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2 (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59/2014 z 25 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (643.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60/2014 z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. (222.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61/14 z 25 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2014 roku (23.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62/2014 z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (367.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63/2014 z 02 września 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu położonych w Kłodawie i w Korzeczniku (596.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64/2014 z 03 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok (668.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 66 /2014 z 04 września 2014 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (372.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67/2014 z 04 września 2014 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68/2014 z 11 września 2014r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (778.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 69/2014 z 23.09.2014 r. w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (312.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 70/2014 z 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 71/2014 z 1.10.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 72/2014 z 1.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej (628.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 73/2014 z 6.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok (393.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa. (305kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa. (332.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 9.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu „ Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”. (716.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 rok. (723.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 79/ 2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przekazania do Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie nakładów na wymianę pokrycia dachowego budynku. (259.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80/2014 z dnia. 10.10.2014 r. w sprawie: przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie wyposażenia świetlicy w postaci sprzętu elektronicznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. (288.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81/2014 z dnia 10. 10. 2014 r. w sprawie: przekazania Zespołowi Szkół w Rysinach Kolonii wyposażenia świetlicy w postaci sprzętu elektronicznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. (281.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie: przekazania do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie wyposażenie świetlicy w postaci mebli biurowych. (276.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 21.10. 2014 r. w sprawie: przekazania Zespołowi Szkół w Rysinach Kolonii wyposażenie świetlicy w postaci mebli biurowych. (270.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2014 (678kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 30. 10. 2014 r. w sprawie: umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego. (307.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (281.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku. (486.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 06.11. 2014 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. (794.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2014-02-27 12:48:31
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2014-02-27 12:51:17
Ostatnia zmiana:2015-12-02 08:17:31
Ilość wyświetleń:2156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij