Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarzadzenia Burmistrza Klodawy wydane w 2015 roku

Zarządzenie 23, 44, 87, 93 -  odstąpiono od wydania

Załączniki

Zarządzenie Nr 001/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (345.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 002/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (303kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 003/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (307.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 004/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2 (324kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 005/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2 (315kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa (245.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 007/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (302.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 008/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (357.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 009/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (309.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 010/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 011/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa (550.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 012/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 013/2015 z dnia 6.02.2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 014/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 015/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015 (352.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 016/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 017/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 018/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa (1002.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 019/2015 z dnia 10.03.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubońku o pow. użytkowej 162,75 m2 (320.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 020/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (305.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa na rok 2015 (651.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (352.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024/2015 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok. (35.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom. (631.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę. (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (328kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu. (309.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 029/2015 z dnia 15.04.2015 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. (355.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 030/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 031/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 032/2015 z dnia 23.04.2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu na nieruchomość zabudowaną ,położoną w Kłodawie przy ul. Warszawskiej. (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 033/2015 z dnia 24.04.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 034/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kłodawa (516.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 035/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego (260.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 036/2015 z 27.04.2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową (353.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 037/2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną. (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 038/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok. (286.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 039/2015 z dnia 05.05.2015 w sprawie: przekazania do Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie wyposażenia w postaci sprzętu (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 040/2015 z 6.05.2015 r. w sprawie przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (265.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 041/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 042/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 043/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 045/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (558.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 046/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (294.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 047/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego (382.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 048/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (630.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 049/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 050/2015 z 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa (366.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 051/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 052/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 053/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (606.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 054/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku (531.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 056/2015 z 30.06.2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (549kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 057/2015 z 3.07.2015 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego (246.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 058/2015 z 3.07.2015 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa (321kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 059/2015 z 13.07.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 060/2015 z 14.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 061/2015 z 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (263.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 062/2015 z 27.07.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (543.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 063/2015 z 30.07.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej (246.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 064/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r. (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 065/2015 z 17.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (519.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 066/2015 z 18.08.2015 w prawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (371.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 067/2015 z 21.08.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku (23.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 068/2015 z 21.08.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 069/2015 z 26.08.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych (305.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 070/2015 z 26.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie (629.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 071/2015 z 31.08.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (563.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 072/2015 z 3.09.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 073/2015 z 3.09.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 074/2015 z 9.09.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (320.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 075/2015 z 11.09.2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (303.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 076/2015 z 22.09.2015 w sprawie zmian składu osobowego Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyych na terenie Gminy Kłodawa (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 077/2015 z 24.09.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (301.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 078/2015 z 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (632.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 079/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 080/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2 (334.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 081/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T.Kościuszki 12 (646.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 082/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 083/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 084/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 085 2015 z 14.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (565.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 086 2015 z 15.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (620.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 088 2015 z 27.10.2015 w sprawie wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej (626.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 089 2015 z 27.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (278.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 090 2015 z 28.10.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (271kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 091 2015 z 28.10.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (242.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 092 2015 z 4.11.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (671.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 094 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa (286.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 095 2015 z 10.11.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 096 2015 z 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043 (10MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 097 2015 z 12.11.2015 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2016 rok (34MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 098 2015 z 12.11.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego (286.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 099 2015 z 12.11.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku (468.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (283.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101 2015 z 17.11.2015 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 102 2015 z 25.11.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (362.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 103 2015 z 25.11.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat za dostawę ciepła (319.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 104 2015 z 30.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 105 2015 z 30.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok (588.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 106 2015 z 3.12.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (318kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 107 2015 z 9.12.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położoej w Kłodawie (288.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 108 2015 z 17.12.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 109 2015 z 18.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gmin Kłodawa na 2015 rok (590.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110 2015 z 21.12.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 111 2015 z 31.12.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 2010 z 21.09.2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej (...) (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2015-02-23 15:01:54
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2015-02-23 15:01:46
Ostatnia zmiana:2020-05-26 13:41:31
Ilość wyświetleń:4927

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij