Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 43,78, 90 oraz 99 - odstąpiono od wydania

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2016 z 7.01.2016 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (303.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 002 2016 z 13.01.2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (783.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 003 2016 z 14.01.2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 004 2016 z 15.01.2016 w sprawie stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 005 2016 z 19.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (271.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (987.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (738.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 008 2016 z 9.02.2016 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2016 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 009 2016 z 29.02.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (447.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 010 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa (304.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 011 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 012 2016 z 2.03.2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 013 2016 z 3.03.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych... (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 014 2016 z 9.03.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (341.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 015 2016 z 9.03.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 016 2016 z 9.03.2016 w sprawie wyznaczenia jednostki do zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 017 2016 z 24.03.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok (35MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 018 2016 z 29.03.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fiz., (317.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 019 2016 z 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 020 2016 z 1.04.2016 w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (475.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (350.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022 2016 z 6.04.2016 w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych (299.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 023 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie (275.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (286.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025 2016 z 11.04.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowgo zasobu gminy lokalu mieszkalnego (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026 2016 z 11.04.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (749.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027 2016 z 20.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiącch własność Gminy Kłodawa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028 2016 z 28.04.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (515.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 029 2016 z 28.04.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 030 2016 z 02.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 031 2016 z 10.05.2016 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul . Poznańskiej (569.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 032 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa (309.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 033 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (295.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 034 2016 z 17.05.2016 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2015 rok (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa (357.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 036 2016 z 30.05.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 037 2016 z 31.05.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016 (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 038 2016 z 31.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie (598.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 039 2016 z 06.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 040 2016 z 21.06.2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 041 2016 z 21.06.2016 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (302.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 042 2016 z 21.06.2016 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (417.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 044 2016 z 23.06.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (464kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 045 2016 z 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (512.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 046 2016 z 14.07.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 047 2016 z 28.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 048 2016 z 29.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 049 2016 z 1.08.2016 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 050 2016 z 1.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (539.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 051 2016 z 4.08.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom (874.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 052 2016 z 4.08.2016 w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego (275.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 053 2016 z 4.08.2016 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (309.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 054 2016 z 23.08.2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2016 roku (22.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055 2016 z 24.08.2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego (280.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 056 2016 z 29.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 057 2016 z 31.08.2016 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa (231.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 058 2016 z 31.08.2016 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 059 2016 z 31.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (519.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 060 2016 z 6.09.2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 061 2016 z 8.09.2016 w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 062 2016 z 9.09.2016 r. w sprawie Regulaminu użyczania i użytkowania pomieszczeń położonych przy ul. K.S. Wyszyńskiego 44 lok.10 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 063 2016 z 16.09.2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 064 2016 z 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (528.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 065 2016 z 3.10.2016 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Kłodawy w czasie pokoju w razie wystąpienia wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego... (572.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 066 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (1016.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 067 2016 z 5.10.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 068 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (1020.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 069 2016 z 5.10.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego (292.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (754.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 071 2016 z 5.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 072 2016 z 5.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Rgielew (824.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 073 2016 z 5.10.2016 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej (781.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 074 2016 z 5.10.2016 w sprawie zasad ewidencjonowania i finansowania wydatków na realizację zadania Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Kłodawa (610.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 075 2016 z 6.10.2016 w sprawie ustanowienia gminnego pełnomocnika ds. rewitalizacji (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 076 2016 z 18.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa (300.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 077 2016 z 18.10.2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (614.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 079 2016 z 31.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (566.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 080 2016 z 9.11.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (355.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 081 2016 z 9.11.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 082 2016 z 10.11.2016 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043 (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 083 2016 z 10.11.2016 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2017 rok (31.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 084 2016 z 14.11.2016 w sprawie zasad przyznawania przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kłodawa dla samorządowych instytucji kultury (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 085 2016 z 14.11.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z org. pozarządowymi na rok 2017 (660.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 086 2016 z 16.11.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomośći położonej w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki 12 (628.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 087 2016 z 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (854kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 088 2016 z 2.12.2016 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (298.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 089 2016 z 2.12.2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji (770.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 091 2016 z 6.12.2016 w sprawie sprostowania numeru zarządzenia (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 092 2016 z 9.11.2016 w prawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (512.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 093 2016 z 12.12.2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 094 2016 z 13.12.2016 w sprawie ponownego naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 095 2016 z 22.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok (545kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 096 2016 z 28.12.2016 w sprawie przekazania jednostce OSP w Lubońku radio krótkofala UV-6R (206.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 097 2016 z 28.12.2016 w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie głośnika MANTA SPK5016 Link 182 zestaw mikro hi-fi (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 098 2016 z 29.12.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki na rzecz dotychczasowego najemcy (636.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100 2016 z 30.12.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kłodawa (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101 2016 z 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016 (574.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2016-01-05 14:13:10
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2016-01-14 13:05:13
Ostatnia zmiana:2018-04-19 09:55:35
Ilość wyświetleń:3689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij