Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarzadzenia Burmistrza Klodawy wydane w 2017 roku

odstąpiono od wydania zarządzenia nr 94

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2017 z 2.01.2017 w sprawie zasad ewidencjonowania i finansowania wydatków na realizację zadania Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Kłodawa (702.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 002 2017 z 5.01.2017 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (440.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 003 2017 z 9.01.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 004 2017 z 9.01.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 005 2017 z 9.01.2017 w sprawie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłodawie (592.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2017 z 09.01.2017 w sprawie przekazania jednostce OSP w Lubońku stacji obiektowej DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym (239kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 007 2017 z 9.02.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowemu dzierżawcy (717.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 008 2016 z 9.02.2017 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kłodawy (246.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 009.2017 z 15.02.2017 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2017 (366kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 010 2017 z 21.02.2017 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (301.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 011 2017 z 21.02.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (496.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 012 2017 z 23.02.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (338.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 013 2017 z 24.02.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 014 2017 z 24.02.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rysiny Kolonia gm. Kłodawa (286.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 015 2017 z 6.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (427.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 016 2017 z 16.03.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 017 2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (364.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 018 2017 z 24.03.2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok (12.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 019 2017 z 28.03.2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci dla przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Kłodawa (481.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 020 2017 z 31.03.2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2020 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021 2017 z 13.04.2017 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (245.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022 2017 z 19.04.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 023 2017 z 19.04.2017 w sprawie zmian w budzecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (445.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2017 z 19.04.2017 w sprawie oddania w użyczenie Sołectwu Dębina części nieruchomości gruntowej położonej w Dębinie (248.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2017 z 19.04.2017 załacznik (449.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025 2017 z 19.04.2017 w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Solna Dolina części nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (236.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026 2017 z 20.04.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie (235.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027 2017 z 20.04.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (241.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028 2017 z 21.04.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.pdf (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 029 2017 z 21.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 030 2017 z 21.04.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2016 rok (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 031 2017 z 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (459.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 032 2017 z 05.05.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (518.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 033 2017 z 09.05.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Kłodawa. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 034 2017z 17.05.2017 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2016 rok (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 035 2017 z 23.05.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom (...) (647kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 036 2017 z 30.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (465.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 037 2017 z 31.05.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 038 2017 z 06.06.2017 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Korzecznik (832.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 039 2017 z 9.06.2017 w sprawie oddania do korzystania części działki położonej w Kłodawie przy ul. Poznańskiej (573kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 040 2017 z 9.06.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (358.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 041 2017 z 13.06.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (...) (363.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 042 2017 z 14.06.2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patrologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku (670.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 043 2017 z 20 06 2017 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (260.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 044 2017 z 22.06.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (293.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 045 2017 z 23 06 2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 046 2017 z 28 06 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 047 2017 z 28 06 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 048 2017 z 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (507.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 049 2017 z 5.07.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (613.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 050 2017 z 6.07.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 051 2017 z 21.07.2017 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie (607.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 052 2017 z 21.07.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (534.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 053 2017 z 21.07.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (267.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 054 2017 z 21.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055 2017 z 17.08.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (543.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 056 2017 z 18.08.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w Gminie Kłodawa w związku z wystąpieniem w dniach 10 -12 sierpnia 2017 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (320.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 057 2017 z 23.08.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2017 roku (24.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 058 2017 z 23.08.2017 w sprawie wymiany płyt betonowych pochodzących z przebudowy dróg na terenie Gminy Kłodawa na inny materiał (240kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 059 2017 z 29.08.2017 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 060 2017 z 29.08.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (341.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 061 2017 z 30.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4 (592.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 062 2017 z 30.08.2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego nr 18 położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 (575.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 063 2017 z 30.08.2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 (575.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 064 2017 z 30.08.2017 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Krzykosy (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 065 2017 z 30.08.2017 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (237.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 066 2017 z 31.08.2017 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 067 2017 z 11.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 (321.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 068 2017 z 15.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 (537.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 069 2017 z 18.09.2017 w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 070 2017 z 20.09.2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 071 2017 z 22.09.2017 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 072 2017 z 26.09.2017 w sprawie korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych (682kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 073 2017 z 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (532kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 074 2017 z 4.10.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 075 2017 z 5.10.2017 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie (555.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 076 2017 z 11.10.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w Gminie Kłodawa... (274.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 077 2017 z 13.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (663.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 078 2017 z 17.10.2017 w sprawie wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego (243.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 079 2017 z 27.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (906.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 080 2017 z 02.11.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 081 2017 z 03.11.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 082 2017 z 03.11.2017 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (1012.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 083 2017 z 03.11.2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 (867.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 084 2017 z 06.11.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 085 2017 z 08.11.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (668.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 086 2017 z 09.11.2017 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (418.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 087 2017 z 10.11.2017 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-43 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 088 2017 z 10.11.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2018 rok (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 089 2017 z 14.11.2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (378.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 090 2017 z 21.11.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (291.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 091 2017 z 28.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 092 2017 z 01.12.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (698.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 093 2017 z 11.12.2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (469.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 095 2017 z 13.12.2017 w sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1000.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 096 2017 z 13.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (792.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 097 2017 z 14.12.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (313.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 098 2017 z 22.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 099 2017 z 29.12.2017 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (771.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100 2017 z 28.12.2017 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (404.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101 2017 z 29.12.2017 w sprawie wyksięgowania nakładów poniesionych przez Gminę Kłodawa (468.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 102 2017 z 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (676.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2017-01-09 14:09:56
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2017-01-09 14:10:43
Ostatnia zmiana:2018-04-17 11:31:11
Ilość wyświetleń:3042

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij