Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarzadzenia Burmistrza Klodawy wydane w 2018 roku

odstąpiono od wydania zarządzenia nr 11/2018

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2018 z 02.01.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 002 2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023, wyznaczenia Koordynatora realizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023” oraz ustalenia zas (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 003 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 004 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa (463.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 005 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa (458kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 z 11.01.2018 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkości planów finansowych jednostek na rok 2018 (934.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 01 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 02 (268.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 03 (260.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 04 (233.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 05 (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 06 (272.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 07 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 08 (962.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 09 (947.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 10 (910.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 11 (473.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 12 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 13 (223.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 14 (305.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 15 (400.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 007 2018 z 11.01.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dębinie stanowiącej własność Gminy Kłodawa (915.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 008 2018 z 16.01.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 009 2018 z 16.01.2018 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 010 2018 z 16.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 012 2018 z 30.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (432.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 013 2018 z 31.01.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (569.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 014 2018 z 12.02.2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (652.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 015 2018 z 15.02.2018 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządzczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa (367.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 016 2018 z 19.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (346.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 017 2018 z 20.02.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we wsi Luboniek nr 80 (688.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 018 2018 z 20.02.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (11.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 019 2018 z 22.02.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (323.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 020 2018 z 23.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021 2018 z 28.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (341.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022 2018 z 28.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (352.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 023 2018 z 28.02.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2018 z 28.02.2018 w sprawie użyczenia jednostce OSP w Lubońku samochodu pożarniczego (...) (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025 2018 z 19.03.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat za dostawę ciepła (323.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026 2018 z 19.03.2018 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (355.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027 2018 z 19.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028 2018 z 21.03.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie (736.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 029 2018 z 22.03.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie (643.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 030 2018 z 23.03.2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok (29.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 031 2018 z 23.03.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (316.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 032 2018 z 26.03.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (620.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 033 2018 z 26.03.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (571.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 034 2018 z 26.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (513.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 035 2018 z 03.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (320.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 036 2018 z 10.04.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (312.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 037 2018 z 16.04.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2017 rok (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 038 2018 z 16.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 039 2018 z 25.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (333.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 040 2018 z 26.04.2018 w sprawie użyczenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego marki Ford Ranger (247.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 041 2018 z 09.05.2018 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 042 2018 z 09.05.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 043 2018 z 10.05.2018 w sprawie ogłoszenia otwartgo konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 044 2018 z 10.05.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakładzie budżetowym Gminy Kłodawa i powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (280.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 045 2018 z 10.05.2018 w sprawie zlecenia kontroli finansowej w zakładzie budżetowym Gminy Kłodawa (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 046 2018 z 10.05.2018 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (261.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 047 2018 z 16.05.2018 w sprawie oddania do korzystania części działki (...) na której znajduje się plac targowy (581.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 048 2018 z 16.05.2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu (300kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 049 2018 z 18.05.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2018 (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 050 2018 z 18.05.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (504.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 051 2018 z 22.05.2018 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (301.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 052 2018 z 23.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (294.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 053 2018 z 23.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 054 2018 z 24.05.2018 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Górkach (266.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055 2018 z 29.05.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 056 2018 z 30.05.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 057 2018 z 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (939.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 058 2018 z 07.06.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (373.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 059 2018 z 12.06.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego (...) (638.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 060 2018 z 22.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (544.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 061 2018 z 22.06.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (342.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 062 2018 z 22.06.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (478.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 063 2018 z 26.06.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (279.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 064 2018 z 27.06.2018 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (352.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 065 2018 z 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (512.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 066 2018 z 05.07.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (690.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 067 2018 z 13.07.2018 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (269.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 068 2018 z 13.07.2018 w sprawie zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 9 (...) (2) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 069 2018 z 13.07.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie ul. Boh. Września 9 (652.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 070 2018 z 13.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (595.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 071 2018 z 13.07.2018 w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania (459.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 072 2018 z 30.07.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bierzwienna Długa Wieś (287.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 073 2018 z 31.07.2018 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży mienia ruchomego Gminy Kłodawa (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 074 2018 z 01.08.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (310.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 075 2018 z 01.08.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (286.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 076 2018 z 02.08.2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 077 2018 z 02.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (597.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 078 2018 z 16.08.2018 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży mienia ruchomego Gminy Kłodawa (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 079 2018 z 17.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (683.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 080 2018 z 17.08.2018 w spawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 obiektu Miasteczka ruchu drogowego (230.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 081 2018 z 17.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2018 (22.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 082 2018 z 23.08.2018 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (336.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 083 2018 z 23.08.2018 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 084 2018 z 23.08.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu cyfrowego wizyjnego na terenie Kłodawy (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 085 2018 z 31.08.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 086 2018 z 04.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (608.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 087 2018 z 17.09.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (530.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 088 2018 z 20.09.2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (639.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 089 2018 z 20.09.2018 w sprawie powołania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Kłodawa (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 090 2018 z 20.09.2018 w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 091 2018 z 26.09.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (419.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 092 2018 z 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (744.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 093 2018 z 18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 094 2018 z 26.11.2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 095 2018 z 26.11.2018 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2019 rok (32.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 096 2018 z 26.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 097 2018 z 29.11.2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - pomocy dydaktycznych (...) (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 098 201 8z 29.11.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (...) (385.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 099 2018 z 4.12.2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kłodawy (266.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100 2018 z 10.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 102 2018 z 17.12.2018 w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli (...) (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 103 2018 z 21.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (455.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 104 2018 z 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (659.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2018-01-04 07:32:58
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2018-01-04 07:36:34
Ostatnia zmiana:2019-02-14 11:36:09
Ilość wyświetleń:5522

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij