OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 24 października 2006

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kłodawy

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1.

CHUDY Józef, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Cząstków zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE nie należy do partii politycznej

2.

DANIELEWICZ Leszek Henryk, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość członek PiS

3.

DOMAŃSKI Zdzisław, lat 63, wykształcenie zawodowe, zam. Cząstków zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL członek PSL

4.

JARONIEWSKA Jadwiga Elżbieta, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa zgłoszona przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej

5.

ŁOJEWSKI Tadeusz, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa zgłoszony przez KWW Tadeusza Łojewskiego nie należy do partii politycznej

6.

OPASIAK Andrzej Eugeniusz, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Kłodawa zgłoszony przez KW Samoobrona RP nie należy do partii politycznej

7.

STRASZEWSKI Wiesław Zdzisław, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Kłodawa zgłoszony przez KWW TOWARZYSTWO SAMORZĄDU POWIATOWEGO członek Samoobrony RP


Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Ewa Wojciechowska