Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. Michała Bolesława Jankowskiego na Komisarza Wyborczego w Koninie I na kadencję w latach 2018-2023. Komisarz Wyborczy w Koninie I objął powierzoną funkcję w dniu 3 kwietnia 2018 r.

  • Obszar właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koninie I obejmuje powiaty: kolski, koniński, turecki oraz gminy położone na terenie tych powiatów, a także miasto na prawach powiatu: Konin.
  • Siedziba Komisarza Wyborczego w Koninie I mieści się w budynku Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, adres: 62-510 Konin, Al. 1-go Maja 7, pok. 325.
    Obsługę Komisarza zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie,
    tel. 63 242 47 44, 63 249 15 42; fax. 63 242 27 85.

Komunikaty Komisarza Wyborczego publikowane są na stronie KBW w Koninie: http://konin.kbw.gov.pl/769_Komunikaty_Komisarza_Wyborczego