Ustala się następujący plan dyżurów  Miejskiej Komisji Wyborczej w  Kłodawie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i burmistrza :
 

1) co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Kłodawie pok. nr 11  tel. (63) 27 30 622 wew.110, fax ( 63) 27 30 688

 

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

  • 12 września 2018 r. w godzinach    12.00  – 16.00 
  •  13 września 2018 r. w godzinach    10.00  -  14.00
  •  14 września 2018 r. w godzinach    14.00  -  17.00
  •  15 września 2018 r. w godzinach     9.00   -  11.00
  •  17 września 2018 r. w godzinach    18.00  -  24.00 

3) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na burmistrza pełnione będą w dniach:

  •   19 września 2018 r. w godzinach   14.00 – 16.00
  •   21 września 2018 r.  w godzinach  10.00 – 13.00
  •   24 września 2018r.  w godzinach   10.00 – 12.00
  •   26 września 2018 r. w godzinach   19.00 – 24.00