INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 26 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Kłodawa obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:


§ 1

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
w sali nr 19 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego,
w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 8

- Nr 10

- Nr 11

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 8

- Nr 10

- Nr 11

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.Komisarz Wyborczy
w Koninie I


Michał Jankowski