UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁODAWIE

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kłodawie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242), Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie uchwala, co następuje:§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Miejskiej w Kłodawie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.:

Numer 21

Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

Numer 22

Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Łojewskiego

Numer 23

Komitet Wyborczy Wyborców TOWARZYSTWO SAMORZĄDU POWIATOWEGO

Numer 24

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w Kłodawie

Numer 25

Komitet Wyborczy Wyborców Zenona Kołodziejczaka

Numer 26

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Rosiaka

Numer 27

Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność - Wiedza - Kompetencje

Numer 28

Komitet Wyborczy Wyborców A. Augustowskiego

Numer 29

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Białasa

Numer 30

Komitet Wyborczy Wyborców ZDZISŁAWA SIWIŃSKIEGO

Numer 31

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Wiśniewskiego

Numer 32

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

Numer 33

Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Jankowskiego

Numer 34

Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA JANICKIEGO

Numer 35

Komitet Wyborczy Wyborców Antoni Rzetelski

Numer 36

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisławy Sochackiej

Numer 37

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Stremlau§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Ewa Wojciechowska

..............................................................

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

Jolanta Szerwińska

..............................................................

Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej

Irena Janiak

..............................................................

Ewa Kacprowicz

..............................................................

Joanna Szczepańska

..............................................................

Damian Piętka

..............................................................

Mirosław Praski

..............................................................