Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 20 października 2006r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie uchwala co następuje

§1

Powołuje sie 12 Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006r.

§ 2

Składy Komisji Obwodowych Komisji Wyborczych określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodnicząca MKW

Ewa Wojciechowska

Załącznik Nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kłodawie

z siedzibą w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Kłodawie, ul. Boh. Września 1939 r 4

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Śliwa Urszula

Kłodawa

2

Bugaj Renata

Górki

3

Bartnik Jolanta

Kłodawa

4

Czerwczak Aleksandra

Kłodawa

5

Nowak Krzysztof

Wólka Czepowa

6

Acalska Teresa

Kłodawa

7

Frątczak Dariusz

Cząstków

8

Lipińska Marta

Kłodawa

9

Czerwczak Lidia

Kłodawa

Załącznik Nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kłodawie

z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie, ul. 3 Maja 5

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Kołodziejska Urszula

Kłodawa

2

Makosińska Anna

Kłodawa

3

Czerwczak Leszek

Kłodawa

4

Stegienta Agnieszka

Bierzwienna Długa

5

Marczak Lidia

Kłodawa

6

Kacprowicz Zbigniew

Dębina

7

Wesołowska Małgorzata

Kłodawa

8

Sydor Aleksandra

Kłodawa

9

Stegienta Piotr

Bierzwinna Długa

Załączniki Nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kłodawie

z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ,ul. Adama Mickiewicza 5

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Rezler Magdalena

Rycerzew

2

Matusiak Dorota

Kłodawa

3

Ostróżka Róża

Kłodawa

4

Rosiak Przemysław

Kłodawa

5

Motyka Anna

Kłodawa

6

Koligot Michalina

Rycerzew

7

Wawrzyniak Halina

Kłodawa

8

Walczak Anna

Kłodawa

9

Szkup Jolanta

Kłodawa

Załączniki Nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kłodawie

z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie,ul. Kościelna 15

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Twardygrosz Monika

Kłodawa

2

Fafuła Anna

Kłodawa

3

Chrapkowska Lidia

Kłodawa

4

Wawrzyniak Iwona

Kłodawa

5

Cieślińska Elżbieta

Bierzwinna Długa

6

Nowak Antonina

Kłodawa

7

Ciepliński Maciej

Rycerzew

8

Górska Małgorzata

Kłodawa

9

Barański Tomasz

Kłodawa

Załączniki Nr5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wólce Czepowej

z siedzibą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wólce Czepowej

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Mamoński Henryk

Kłodawa

2

Michalak Kinga

Kłodawa

3

Lisiecki Przemysław

Straszkówek

4

Fogiel Urszula

Kłodawa

5

Kacprowicz Dorota

Dębina

6

Prętkiewicz Łukasz

Kłodawa

7

Łada Justyna

Kłodawa

8

Sylwestrzak Szymon

Wólka Czepowa

9

Łaziński Marcin

Kłodawa

Załączniki Nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Dębinie

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinie

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Bryłka Anna

Kobylata

2

Wacławik Lidia

Kłodawa

3

Mroczkowska Ewa

Wólka Czepowa

4

Smulczyk Emilia

Rycerzew

5

Woźniak Andrzej

Bierzwinna Długa

6

Andrzejewski Zbigniew

Kłodawa

7

Romańska Magdalena

Wólka Czepowa

8

Kalinowska Joanna

Bierzwinna Długa Kolonia

9

Dzięgielewski Grzegorz

Kłodawa

Załączniki Nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Leszczach

z siedzibą w Remizie OSP w Leszczach

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Czyżnielewska Dominika

Kłodawa

2

Karo Wacław

Bierzwinna Długa

3

Łączkowski Radosław

Tarnówka

4

Zwierzchowski Jerzy

Bierzwinna Długa Kolonia

5

Kołodziejczak Jadwiga

Okoleniec

6

Stankiewicz Jolanta

Kłodawa

7

Olszewska Joanna

Kobylata

8

Kacprowicz Halina

Cząsktów

9

Kupińska Aleksandra

Kłodawa

Załączniki Nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Rysinach Kolonii

z siedzibą w Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Jóźwiak Marek

Luboniek

2

Białas Anna

Kłodawa

3

Kowalewska Maria

Rysiny Kol.

4

Olszewska Teresa

Korzecznik

5

Pawłowska Elżbieta

Kłodawa

6

Łączkowska Katarzyna

Tarnówka

7

Kubiak Mariusz

Zbójno

8

Kaczmarek Edward

Kecerzyn

9

Pietrzak Dominika

Kłodawa

Załączniki Nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Cząstkowie

z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Cząstkowie

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Turowska Maria

Czastków

2

Majkowska Hanna

Kłodawa

3

Nolbert Marta

Kłodawa

4

Bożuchowska Olga

Okoleniec

5

Michalak Krystian

Wólka Czepowa

6

Karo Angelika

Bierzwienna Długa

7

Wołowska Ewa

Cząstków

8

Dzikowska Aneta

Cząstków

9

Cichocka Alicja

Kłodawa

Załączniki 10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1o w Bierzwiennej Długiej

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Stasiak Monika

Głogowa

2

Kamińska Helena

Wólka Czepowa

3

Lewandowski Feliks

Bierzwienna Krótka

4

Śliwka Aleksandra Bogumiła

Tarnówka

5

Nolbert Michał

Kłodawa

6

Kołodziejczak Sylwia

Okoleniec

7

Sawikowski Paweł

Kłodawa

8

Prusiński Wojciech

Bierzwienna Długa

9

Bulińska Jolanta

Bierzwienna Długa

Załączniki Nr 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Górkach

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Górkach

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Bensch Joanna Krystyna

Kłodawa

2

Mójta Sylwia

Kłodawa

3

Janikowska Anna

Podgajew

4

Kikosicka Edyta

Wólka Czepowa

5

Rybińska Sylwia

Pomarzany

6

Kołodziejczak Jan

Górki

7

Gołębiewski Łukasz

Straszków

8

Olczyk Wiesława

Pomarzany

9

Pierzgalska Ewa

Kłodawa

Załączniki Nr 12

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Krzykosach

z siedzibą w Remizie OSP w Krzykosach

L P

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Jędrzejczak Aleksandra

Kłodawa

2

Maćczak Grzegorz

Kłodawa

3

Mikołajczyk Sylwia

Krzykosy

4

Pawłowski Stanisław

Kłodawa

5

Rosiak Anna

Kłodawa

6

Nykiel Ewa

Rycerzew

7

Nowak Monika

Wólka Czepowa

8

Pastuszko Marlena

Kłodawa

9

Niestrawska Aneta

Kłodawa