Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwód numer 1 - Przedszkole im. Jana Brzechwy w Kłodawie, ul. Boh. Września 1939 r 4

Członkowie organu wyborczego

Lp.

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Marta

Lipińska

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Renata

Bugaj

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Urszula

Śliwa

Członek

2006-10-20

4.

Jolanta

Bartnik

Członek

2006-10-20

5.

Aleksandra

Czerwczak

Członek

2006-10-20

6.

Krzysztof

Nowak

Członek

2006-10-20

7.

Teresa

Acalska

Członek

2006-10-20

8.

Dariusz

Frątczak

Członek

2006-10-20

9.

Lidia

Czerwczak

Członek

2006-10-20

Obwód numer 2 - Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie, ul. 3 Maja 5

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Aleksandra

Sydor

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Zbigniew

Kacprowicz

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Urszula

Kołodziejska

Członek

2006-10-20

4.

Leszek

Czerwczak

Członek

2006-10-20

5.

Agnieszka

Stegienta

Członek

2006-10-20

6.

Lidia

Marczak

Członek

2006-10-20

7.

Małgorzata

Wesołowska

Członek

2006-10-20

8.

Piotr

Stegienta

Członek

2006-10-20

9.

Anna

Makosińska

Członek

2006-10-20

2006-10-24

Obwód numer 3 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ul. Adama Mickiewicza 5

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Anna

Motyka

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Anna

Walczak

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Magdalena

Rezler

Członek

2006-10-20

4.

Dorota

Matusiak

Członek

2006-10-20

5.

Róża

Ostróżka

Członek

2006-10-20

6.

Przemysław

Rosiak

Członek

2006-10-20

7.

Michalina

Koligot

Członek

2006-10-20

8.

Halina

Wawrzyniak

Członek

2006-10-20

9.

Jolanta

Szkup

Członek

2006-10-20

Obwód numer 4 - Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie, ul. Kościelna 15

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Lidia

Chrapkowska

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Małgorzata

Górska

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Anna

Fafuła

Członek

2006-10-20

4.

Iwona

Wawrzyniak

Członek

2006-10-20

5.

Elżbieta

Cieślińska

Członek

2006-10-20

6.

Antonina

Nowak

Członek

2006-10-20

7.

Maciej

Cipliński

Członek

2006-10-20

8.

Tomasz

Barański

Członek

2006-10-20

9.

Monika

Twardygrosz

Członek

2006-10-20

2006-10-24

Obwód numer 5 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wólce Czepowej

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data
powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Przemysław

Lisiecki

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Urszula

Fogiel

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Henryk

Mamoński

Członek

2006-10-20

4.

Kinga

Michalak

Członek

2006-10-20

5.

Dorota

Kacprowicz

Członek

2006-10-20

6.

Łukasz

Prętkiewicz

Członek

2006-10-20

7.

Justyna

Łada

Członek

2006-10-20

8.

Szymon

Sylwestrzak

Członek

2006-10-20

9.

Marcin

Łaziński

Członek

2006-10-20

Obwód numer 6 - Szkoła Podstawowa w Dębinie

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Zbigniew

Andrzejewski

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Ewa

Mroczkowska

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Anna

Bryłka

Członek

2006-10-20

4.

Lidia

Wcaławik

Członek

2006-10-20

5.

Andrzej

Woźniak

Członek

2006-10-20

6.

Magdalena

Romańska

Członek

2006-10-20

7.

Joanna

Kalinowska

Członek

2006-10-20

8.

Grzegorz

Dzięgielewski

Członek

2006-10-20

9.

Emilia

Smulczyk

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

2006-10-24

Obwód numer 7 - Remiza OSP w Leszczach

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Radosław

Łączkowski

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Dominika

Czyżnielewska

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Wacław

Karo

Członek

2006-10-20

4.

Jerzy

Zwierzchowski

Członek

2006-10-20

5.

Jadwiga

Kołodziejczak

Członek

2006-10-20

6.

Jolanta

Stankiewicz

Członek

2006-10-20

7.

Joanna

Olszewska

Członek

2006-10-20

8.

Halina

Kacprowicz

Członek

2006-10-20

9.

Aleksandra

Kupińska

Członek

2006-10-20

Obwód numer 8 - Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Teresa

Olszewska

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Edward

Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Marek

Jóźwiak

Członek

2006-10-20

4.

Anna

Białas

Członek

2006-10-20

5.

Elżbieta

Pawłowska

Członek

2006-10-20

6.

Katarzyna

Łączkowska

Członek

2006-10-20

7.

Mariusz

Kubiak

Członek

2006-10-20

8.

Dominika

Pietrzak

Członek

2006-10-20

9.

Maria

Kowalewska

Członek

2006-10-20

2006-10-24

Obwód numer 9 - Świetlica Wiejska w Cząstkowie

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data
odwołania

Akcja

1.

Maria

Turowska

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Hanna

Majkowska

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Marta

Nolbert

Członek

2006-10-20

4.

Olga

Bożuchowska

Członek

2006-10-20

5.

Krystian

Michalak

Członek

2006-10-20

6.

Angelika

Karo

Członek

2006-10-20

7.

Ewa

Wołowska

Członek

2006-10-20

8.

Aneta

Dzikowska

Członek

2006-10-20

9.

Alicja

Cichocka

Członek

2006-10-20

Obwód numer 10 - Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Wojciech

Prusiński

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Sylwia

Kołodziejczak

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Monika

Stasiak

Członek

2006-10-20

4.

Helena

Kamińska

Członek

2006-10-20

5.

Feliks

Lewandowski

Członek

2006-10-20

6.

Aleksandra Bogumiła

Śliwka

Członek

2006-10-20

7.

Michał

Nolbert

Członek

2006-10-20

8.

Paweł

Sawikowski

Członek

2006-10-20

9.

Jolanta

Bulińska

Członek

2006-10-20

Obwód numer 11 - Szkoła Podstawowa w Górkach

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data
powołania

Data odwołania

Akcja

1.

Wiesława

Olczyk

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Jan

Kołodziejczak

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Joanna Krystyna

Bensch

Członek

2006-10-20

4.

Sylwia

Mójta

Członek

2006-10-20

5.

Anna

Janikowska

Członek

2006-10-20

6.

Edyta

Kikosicka

Członek

2006-10-20

7.

Sylwia

Rybińska

Członek

2006-10-20

8.

Łukasz

Gołębiewski

Członek

2006-10-20

9.

Ewa

Pierzgalska

Członek

2006-10-20

Obwód numer 12 - Remiza OSP w Krzykosach

Członkowie organu wyborczego

Lp

Imiona

Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data
odwołania

Akcja

1.

Marlena

Pastuszko

Przewodniczący

2006-10-20

2.

Stanisław

Pawłowski

Zastępca Przewodniczącego

2006-10-20

3.

Aleksandra

Jedrzejczak

Członek

2006-10-20

4.

Grzegorz

Maćczak

Członek

2006-10-20

5.

Sylwia

Mikołajczyk

Członek

2006-10-20

6.

Anna

Rosiak

Członek

2006-10-20

7.

Monika

Nowak

Członek

2006-10-20

8.

Aneta

Niestrawska

Członek

2006-10-20

9.

Ewa

Nykiel

Członek

2006-10-20

2006-10-24