Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Kłodawy wydane w 2019 roku

 

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2019 z 04.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (314.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 002 2019 z 16.01.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 003 2019 z 16.01.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (770.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 004 2019 z 16.01.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego (683.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 005 2019 z 16.01.2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie (621.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2019 z 21.01.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej (269.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 007 2019 z 22.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (311.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 009 2019 z 4.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (504.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 010 2019 z 07.02.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (846.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 011 2019 z 08.02.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Kłodawa (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 012 2019 z 15.02.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019 (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 013 2019 z 15.02.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 014 2019 z 04.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (635.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 015 2019 z 07.03.2019 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa (290.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 016 2019 z 07.03.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019 2020 (...) (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 017 2019 z 14.03.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokali mieszkalnych. (251.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 018 2019 z 14.03.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (953kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 019 2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 020 2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021 2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022 2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 023 2019 z 26.03.2019 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2019 z 27.03.2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025 2019 z 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (564.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026 2019 z 01.04.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027 2019 z 04.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (310.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028 2019 z 08.04.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018 r. (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 029 2019 z 16.04.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (382.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 030 2019 z 16.04.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 031 2019 z 16.04.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 032 2019 z 16.04.2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie Szkolenia dla mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych (...) (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 033 2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie (326.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 034 2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (328kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 035 2019 z 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (581.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 036 2019 z 09.05.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 037 2019 z 09.05.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (649.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 038 2019 z 16.05.2019 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa (623.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 039 2019 z 17.05.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zbójno gm. Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (637.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 040 2019 z 17.05.2019 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 041 2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie (267.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 042 2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (273.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 043 2019 z 22.05.2019 w sprawie przekazania jednostce OSP w Bierzwiennej Długiej stacji obiektowej DSP-52 BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym (281.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 044 2019 z 23.05.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (667.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 045 2019 z 24.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (531.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 046 2019 z 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 047 2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 048 2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 049 2019 z 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (561.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 050 2019 z 04.06.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (...) (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 051 2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (285.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 052 2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie (297.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 053 2019 z 13.06.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej (615.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 054 2019 z 18.06.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom (416.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055 2019 z 21.05.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (348.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 056 2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (671.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 057 2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (532.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 058 2019 z 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (637.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 059 2019 z 01.07.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (394.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 060 2019 z 05.07.2019 w sprawie określenia zasad użyczenia tabletów Radnym Rady Miejskiej w Kłodawie tabletów do celów służbowych (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 061 2019 z 19.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (404.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 062 2019 z 31.07.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę (540.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 063 2019 z 31.07.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom (911.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 064 2019 z 31.07.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomośći położonych w Kłodawie (777.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 065 2019 z 08.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok (574.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 066 2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (346.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 067 2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola Gminy Kłodawa (324.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 068 2019 z 19.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 069 2019 z 03.09.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pomarzanach Fabrycznych i ustalenia stawki za dzierżawę (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 070 2019 z 03.09.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (381.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 071 2019 z 03.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu (344.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 072 2019 z 03.09.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych programem pomocy uczniom Wyprawka szkolna (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 074 2019 z 09.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu (352.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 075 2019 z 12.09.2019 w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (359.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 076 2019 z 12.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (360.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2019-01-10 10:45:10
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2019-01-10 10:45:27
Ostatnia zmiana:2019-09-13 15:16:13
Ilość wyświetleń:2857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij