Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Kłodawy wydane w 2020 roku

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (428.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (983.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 003 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (710.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 004 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 005 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 006 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 007 2020 z 07.01.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2020 (14.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystania (288.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 009 2020 z 10.01.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we wsi Luboniek nr 80 (762.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 010 2020 z 30.01.2020 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 011 2020 z 30.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020 2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (...) (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 012 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (552.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 013 2020 z 05.02.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowemu dzierżawcy (761.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 014 2020 z 13.02.2020 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (326.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 015 2020 z 28.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (425.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 017 2020 z 5.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej (720kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 018 2020 z 9.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa (626kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 020 2020 z 16.03.2020 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie (304kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 021 2020 z 16.03.2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 022 2020 z 26.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu (293.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 023 2020 z 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 024 2020 z 30.03.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu (412.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 025 2020 z 06.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 027 2020 z 08.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 028 2020 z 20.04.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - laptopów i tabletów zakupionych w 2020 r. (...) (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 029 2020 z 20.04.2020 w sprawie warunków handlu i funcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie (641kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 030 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19.2020 z dnia 11 marca 2020 wprowadzającego prewencyjne zasady (...) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 031 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 032 2020 z 04.05.2020 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 033 2020 z 06.05.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie (457.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 034 2020 z 07.05.2020 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 035 2020 z 13.05.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (...) Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2019 rok (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 036 2020 z 14.05.2020 w sprawie ustalenia czynszu za korzystanie z placu targowego (690kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 037 2020 z 18.05.2020 w spawie odwołania z funkcji dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (264kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 038 2020 z 18.05.2020 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2020 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 039 - odstąpiono od wydania (0kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie nr 040 2020 z 18.05.2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok (15.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 041 2020 z 22.05.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 (...) (344.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 042 2020 z 28.05.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie (444.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 043 2020 z 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 044 2020 z 02.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP (...) (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 045 2020 z 02.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego (341.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 046 2020 z 09.06.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (293.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 047 2020 z 17.06.2020 w sprawie odwołania Pana Pawła Rosiaka ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (399.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 048 2020 z 17.06.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (287.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 049 2020 z 17.06.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.124.2019 z dnia 28.11.2019 (857.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprowadzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...) (381kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 051 2020 z 23.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (...) (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 052 2020 z 26.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 053 2020 z 29.06.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (401.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 054 2020 z 29.06.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu (408kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 055 2020 z 07.07.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 056 2020 z 08.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 057 2020 z 21.07.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na budowę elementów sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie na rzecz ZWiK w Kłodawie (341.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 058 2020 z 24.07.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 062 2020 z 05.08.2020 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 47.2020 z 17.06.2020 w sprawie odwołania Pana Pawła Rosiaka ze stanowiska dyrektora GOK w Kłodawie (319.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2020-01-10 14:59:51
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2020-01-10 15:01:11
Ostatnia zmiana:2020-08-05 11:47:37
Ilość wyświetleń:2637

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij