KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 27 października 2010 r.

o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie informuje,że losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Kłodawie odbędzie się publicznie w dniu 29 października 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17 ( pok. 19) w następujący sposób:

1)  dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych;

2)  czynności losowania dokonywać będzie Zastępca przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie oraz wyznaczony pracownik; jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do publicznej wiadomości oraz przesłana do Komisarza Wyborczego w Koninie.


Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kłodawie

/-/ Wiesława Kowalska