Podstawa  prawna: art. 18, ust.1,2 i 3  ustawy z dnia 26 października 1982 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.
 

Wymagane dokumenty:

-  Wniosek  o wydanie  jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- stałe  zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych wraz z potwierdzeniem opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,

Opłaty:

-  za wydane zezwolenie  1/12  części opłaty rocznej


Jednostka odpowiedzialna:

  Burmistrz Kłodawy


Tryb  odwoławczy:

Odwołanie  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w  Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.