Wybory przedterminowe Burmistrza Kłodawy, zarządzone na dzień 25 listopada 2012 r.  - wizualizacja i wyniki na stronie PKW:


Komisarz Wyborczy w Koninie
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie - informacje
:

W wyborach przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Kłodawy, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.
W dniu 9 grudnia 2012 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

Kandydatami na Burmistrza Kłodawy w ponownym głosowaniu są:
1) OLEJNICZAK Robert Arkadiusz
zgłoszony przez KWW ROBERTA OLEJNICZAKA.
2) SARNOCIŃSKI Włodzimierz Ryszard
zgłoszony przez KWW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEGO.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 25 listopada 2012 r.