Burmistrz Kłodawy uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Kłodawa na konsultacje w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".


Projekt programu znajduje się na dole strony w sekcji: Załączniki.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października 2020 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, ul. Kościelna 5 (sala nr 13).

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu można zgłaszać do dnia 15 października 2020r. do godz. 15:30, na załączonym formularzu, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17 lub drogą elektroniczną: e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl

W/w uwagi, opinie i propozycje można składać również podczas spotkania.