Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Krusiński 

VIII kadencja - 2018-2023

Przewodniczący Rady pełni dyżur w każdy wtorek miesiąca w godzinach
od 9.00 do 10.00 w pokoju nr 15 Urzędu Miasta i Gminy.

W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego dyżur pełni wiceprzewodnicząca Rady.