Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-01-10 14:59:51 Marcin Batorowicz Utworzenie
2020-01-10 15:00:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 04 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 1
2020-01-10 15:00:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 05 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 2
2020-01-10 15:01:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 04 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 004 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2020-01-10 15:01:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 05 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 005 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2020-01-10 15:01:14 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-01-10 15:02:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej" w pozycji nr 3
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 003 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 4
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 5
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 6
2020-01-10 15:18:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 07:45:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2020 z 07.01.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2020" w pozycji nr 7
2020-01-13 07:45:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 12:57:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystrania" w pozycji nr 8
2020-01-13 12:57:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 12:58:18 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystrania" na "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystania"
2020-01-13 12:58:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-14 07:33:39 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2020-01-14 07:33:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 8
2020-01-14 07:33:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-14 13:33:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2020 z 10.01.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we wsi Luboniek nr 80" w pozycji nr 9
2020-01-14 13:33:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-03 12:11:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 010 2020 z 30.01.2020 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie" w pozycji nr 10
2020-02-03 12:11:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-11 09:36:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2020 z 05.02.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowemu dzierżawcy" w pozycji nr 11
2020-02-11 09:36:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-13 15:04:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 12 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 12
2020-02-13 15:04:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-13 15:06:06 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 12 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" na "Zarządzenie nr 012 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok"
2020-02-13 15:06:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-19 11:39:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2020 z 13.02.2020 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 13
2020-02-19 11:40:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-21 08:39:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2020 z 30.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020 2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (...)" w pozycji nr 14
2020-02-21 08:39:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 15
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2020 z 5.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 16
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2020 z 9.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 17
2020-03-13 15:12:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 18
2020-03-13 15:12:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:19:53 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2020-03-13 15:19:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:22:10 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa"
2020-03-13 15:22:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-16 12:18:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2020 z 16.03.2020 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 19
2020-03-16 12:18:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-25 12:06:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2020 z 28.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 20
2020-03-25 12:06:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-26 12:58:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2020 z 26.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 21
2020-03-26 12:58:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-30 10:56:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2020 z 16.03.2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok" w pozycji nr 22
2020-03-30 10:56:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-30 14:28:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2020 z 30.03.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 23
2020-03-30 14:28:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij