Uchwała Nr LXIV/391/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2014r została uchylona