Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

sekretarz gminy Kłodawa

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.Urząd Miasta i Gminy w odawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – sekretarz gminy Kłodawa Komisja Rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata.
Uzasadnienie:

Kandydat, który złożył ofertę, nie spełniał wymagań formalnych.

Kłodawa, dnia 01 marca 2021 r.

                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Kłodawy

                                                                                                                                                                                                                    /-/ Piotr Michalak