Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Komunikaty i ogłoszenia
    Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia, okólniki (258)
    Zgromadzenia publiczne (1)
    Petycje (10)
    Opracowania (0)
        REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KŁODAWIE (1)

Urząd Miasta i Gminy
    Informacje ogólne (3)
        Regulaminy: organizacyjny, pracy , naboru, wynagradzania (4)
        Kontrola wewnętrzna i zarządcza (2)
    Załatwianie Spraw (1)
        Podatki i opłaty lokalne (0)
            Podatek rolny i leśny (1)
                Archiwum (21)
            Podatek od nieruchomości (2)
            Podatek od środków transportowych (2)
                Archiwum (4)
            Opłata od posiadania psów (2)
            Zaświadczenia (1)
            Zwrot podatku akcyzowego (1)
            Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (0)
                Umorzenia, odroczenia podatkowe, rozkładanie spłaty należnego podatku (1)
                Ulgi i zwolnienia podatkowe (3)
        Sprawy obywatelskie (4)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dodatki energetyczne (1)
        Dodatek dla podmiotów wrażliwych (1)
        Gospodarka komunalna (1)
        Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (3)
        Gospodarka przestrzenna (2)
        Działalność gospodarcza (1)
        Gospodarka nieruchomościami (12)
        Ochrona Środowiska (1)
        Dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych (1)
        Karta Dużej Rodziny (1)
        Rodzina 500 plus (1)
        Rolnictwo (1)
        Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) (1)
        Nieodpłatna pomoc prawna (1)
        Zakup preferencyjny paliwa stałego (1)
        Wyprawka dla Kłodawskiego Malucha (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Nabór na stanowiska (3)

Organy
    Burmistrz Kłodawy (3)
        Działalność Burmistrza (0)
            Zarządzenia Burmistrza (14)
            Sprawozdania z działalności międzysesyjnej (6)
        Poprzednie kadencje (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
                Sprawozdania z działaności międzysesyjnej (4)
            Kadencja 2010-2014 (1)
                Sprawozdania z działaności międzysesyjnej (4)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Zarządzenia Burmistrza (3)
                Sprawozdania z działaności międzysesyjnej (5)
            Kadencja 2002-2006 (1)
                Zarządzenia Burmistrza (1)
                Sprawozdania z działaności międzysesyjnej (1)
    Rada Miejska (2)
        Działalność Rady Miejskiej (3)
        Poprzednie kadencje (0)
            Kadencja 2002-2006 (0)
                Rada Miejska (0)
                    Skład rady (1)
            Kadencja 2006-2010 (2)
                Skład rady (1)
                Przewodnicząca rady (1)
                Wiceprzedowniczący rady (1)
                Komisje (0)
                    Komisja Rewizyjna (2)
                    Komisja Mieszkaniowa (1)
                    Komisja Inwentaryzacyjna (1)
                    Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (1)
                    Komisja Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
                Skład rady (1)
                Przewodniczący rady (1)
                Wiceprzedowniczący rady (1)
            Kadencja 2014-2018 (3)
                Skład rady (1)
                    Przewodniczący rady (1)
                    Wiceprzedowniczący rady (1)
            Kadencja 2018-2024 (4)
                Plan prac Komisji (1)
                Głosowanie imienne na sesjach I-XI (11)
        Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
        Wiceprzedowniczący rady (1)

Gmina Kłodawa
    Charakterystyka ogólna (1)
        Statut Gminy Kłodawa (1)
        Zakres działania Gminy (1)
    Sołectwa i Rady Osiedli (6)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Straż Miejska (3)
        Biblioteka Publiczna w Kłodawie (3)
        Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie (2)
            Zamówienia publiczne (6)
        Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie (6)
        Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie (1)
        Szkoła Podstawowa im. gen. T.Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie im. Białych Górników (4)
        Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy (3)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie (2)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II (2)
        Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie (6)
            Nabór na stanowiska (1)
        Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie (1)
    Strategie i plany (6)
    Budżet (0)
        2017 (3)
        2016 (3)
            Opinie RIO (4)
        2015 (3)
            Opinie RIO (2)
        2014 (2)
            Opinie RIO (1)
        2013 (2)
        2012 (7)
        2011 (3)
        2010 (5)
        2009 (3)
        2008 (8)
            Opinie RIO (1)
        2007 (4)
        2006 (5)
        2005 (1)
        2004 (1)
        2003 (1)
        Opinie RIO (1)
        2018 (3)
        2019 (9)
        2020 (6)
        2021 (6)
        2022 (9)
        2023 (6)
        2024 (3)
    Raport o stanie Gminy (9)
    Planowanie przestrzenne (7)
        Ogłoszenia (3)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Funkcjonowanie targowisk (1)
    Przetargi i zapytania ofertowe (0)
        Otwarte (1)
        Roztrzygnięte (0)
        Unieważnione (0)
        Nieruchomości (4)
        ZBiUK (2)
        OPS (0)
            Rozstrzygnięte (0)
        Zapytania ofertowe (26)
        Platforma zakupowa (1)
    Profilaktyka uzależnień (3)
        Komunikaty (2)
        Przepisy prawne (10)
        Poradniki (5)
        Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych i ewaluacje (1)
        Wnioski do pobrania (1)
    Organizacje pozarządowe (4)
        Konkursy (15)
        Małe dotacje - oferty realizacji zadań publicznych (0)
            Rok 2019 (0)
            Rok 2020 (12)
            Rok 2021 (17)
            Rok 2022 (12)
            Rok 2023 (10)
            Rok 2024 (7)
        Wnioski o finansowanie z budżetu Gminy (3)
        Konsultacje społeczne (4)
    Gospodarka lokalami (26)
    Rewitalizacja (3)
    Gospodarka odpadami (15)
    Ochrona Środowiska (9)
    Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)
    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
    Konsultacje społeczne (2)
    Fundusze zewnętrzne (3)

Rejestry i Ewidencje
    Wykaz (3)
        Rejestr aktywów – wykaz i struktura zbiorów danych (1)
    Ewidencja zbycia mienia komunalnego (0)
        Archiwum (0)
    Ewidencja nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (0)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
        Archiwum (0)
            Informacja (1)
            Karty typu A (27)
            Karty typu B (21)
            Karty typu C (0)
            Karty typu D (0)
            Karty typu E (0)
            Karty typu F (0)
            Karty typu G (0)
            Karty typu H (0)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    Rejestr umów (10)
    Rejestr instytucji kultury (1)

Oświadczenia majątkowe
    2018 (2)
    2019 (2)
    2020 (1)
    2021 (2)
    2022 (2)
    2023 (2)
    2024 (3)

Prawo lokalne (uchwały)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        IX Kadencja 2024-2029 (0)
            2024 (2)
        VIII Kadencja 2018-2024 (0)
            2018 (4)
            2019 (15)
            2020 (15)
            2021 (16)
            2022 (19)
            2023 (16)
            2024 (4)
        VII Kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (4)
            2015 (15)
            2016 (12)
            2017 (13)
            2018 (11)
        VI Kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (3)
            2011 (16)
            2012 (15)
            2013 (16)
            2014 (12)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (11)
            2009 (0)
                Styczeń (1)
                Luty (1)
                Marzec (1)
                Kwiecień (2)
                Maj (1)
                Czerwiec (1)
                Lipiec (1)
                Sierpień (1)
                wrzesień (1)
                październik (1)
                listopad (1)
                grudzień (2)
            2008 (0)
                Styczeń (1)
                Luty (1)
                Marzec (1)
                Kwiecień (1)
                Maj (1)
                Czerwiec (2)
                Lipiec (0)
                Sierpień (1)
                Wrzesień (1)
                Październik (0)
                Listopad (2)
                Grudzień (2)
            2007 (0)
                Styczeń (2)
                Luty (2)
                Marzec (1)
                Kwiecień (1)
                Maj (1)
                Czerwiec (1)
                Lipiec (0)
                Sierpień (1)
                Wrzesień (1)
                Październik (1)
                Listopad (1)
                Grudzień (2)
            2006 (0)
                Grudzień (2)
        IV Kadencja 2002-2006 (1)

Prawo polskie
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

Wybory i Referenda
    Wybory samorządowe i referenda lokalne (0)
        2006 (12)
        2007 (6)
        2010 (20)
        2012 (1)
            Przedterminowe wybory Burmistrza Kłodawy (3)
        2013 (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kłodawie w okręgu wyborczym nr 1 (1)
        2014 (0)
            Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (9)
        2018 (18)
        2019 (1)
        2024 (33)
    Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (0)
        2019 (1)
        2023 (11)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (0)
        2015 (6)
        2020 (0)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 (3)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 (12)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
        2019 (6)
        2024 (9)
    Wybory Ławników (1)
    Akty prawne (6)

Informacja sektora publicznego
    Niepublikowane w BIP (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

RODO - Ochrona danych osobowych
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Klauzula informacyjna (1)
        Monitoring (2)
        Obrady Rady Miejskiej (1)

Informacje o biuletynie
    Redakcja (1)
    Instrukcje obsługi (1)

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
    Raporty o stanie zapewnienia dostępności (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij