Harmonogram wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w gminie Kłodawa w kadencji 2018-2023 

 

Lp.

 

Data i godzina wyborów

Nazwa Sołectwa

Miejsce zebrania

1.

15.01.2019r. godz.12.00

Dąbrówka

Świetlica w Krzykosach

 

2.

15.01.2019r. godz.14.30

Krzykosy

Świetlica w Krzykosach

 

3.

16.01.2019r. godz.16.00

Wólka Czepowa

Szkoła w Wólce Czepowej

 

4.

17.01.2019r. godz.15.00

Luboniek

Świetlica w Lubońku

 

5.

18.01.2019r. godz.14.00

Dębina

Świetlica w Dębinie

 

6.

21.01.2019r. godz.15.00

Tarnówka

Świetlica Wiejska w Bierzwiennej

 

7.

22.01.2019r. godz.14.00

Pomarzany Fabryczne

Świetlica Wiejska w Pomarzanach Fabr.

8.

23.01.2019r. godz.16.00

Cząstków

Świetlica Wiejska w

Cząstkowie

 

9.

24.01.2019r. godz.10.00

Łubno

UMiG w Kłodawie sala nr 19

 

10.

25.01.2019r. godz.16.00

Rgielew

autobus

 

11.

26.01.2019r. godz. 15.00

Leszcze

Świetlica w Leszczach

(sobota)

12.

28.01.2019r. godz.13.00

Dzióbin

Świetlica w Dzióbinie

 

13.

29.01.2019r. godz.12.30

Górki

Świetlica w Górkach

 

14.

30.01.2019r. godz.11.00

Kobylata

Świetlica w Dębinie

 

15.

30.01.2019r. godz.14.00

 

Bierzwienna Długa

Świetlica w Bierzwiennej

 

16.

31.01.2019r. godz.15.00

Łążek

Świetlica w Łążku

 

17.

01.02.2019r. godz.15.00

Głogowa

Świetlica w Głogowej

 

18.

04.02.2019r. godz.12.00

Janczewy

Świetlica w Leszczach

 

19.

04.02.2019r. godz.14.30

Słupeczka

Świetlica w Słupeczce

 

20.

06.02.2019r. godz.14.00

Rycerzew

UMiG w Kłodawie sala nr 19

 

21.

07.02.2019r. godz.10.00

Podgajew

w domu sołtysa

 

22.

07.02.2019r. godz.14.00

Zbójno

Świetlica w Zbójnie

 

23.

08.02.2019r. godz.15.00

Rysiny Kolonia

Szkoła Podst. w Rysinach

 

24.

09.02.2019r. godz.13.00

Bierzwienna Dł.Kol

Świetlica w Bierzwiennej

( sobota )

25.

11.02.2019r. godz.14.00

Okoleniec

w domu sołtysa

 

26.

15.02.2019r. godz.15.30

Korzecznik

Szkoła w Korzeczniku

 

27.

16.02.2019r. godz.14.00

Bierzwienna Krótka

Świetlica w Bierzwiennej Krótkiej (sobota)

28.

26.02.2019r. godz.17.00

Zarząd Osiedla Nr 1

Kłodawie

GOK w Kłodawie

29.

27.02.2019r godz.17.00

Zarząd Osiedla Nr 2

Kłodawie

Szkoła Podst.nr 2 w Kłodawie

Świetlica