Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków znajduje się w zakładce Gmina Kłodawa » Jednostki organizacyjne » Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie » Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Chodów, Dobra, Golina, Grzegorzew, Kawęczyn, Kłodawa, Krzymów, Przedecz, Rzgów, Stare Miasto, Turek, Wilczyn znajduje się poniżej w sekcji załączników.

Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin