Posiedzenia Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Socjalnych odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 9.30 w sali pokoju nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Przewodnicząca komisji
(-) Barbara Wiśniewska