1. Michalak Anna  - przewodnicząca

2. Fabiniak Magdalena

3. Jankowski Włodzimierz

4. Siwiński Zdzisław

Dyżury Komisji w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13.00 - 15.30 w pokoju nr 15 (I piętro).