Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

W związku z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możliwe jest ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną na stronie http://www.firma.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba