ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Każdy ROLNIK,
który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy

używany do produkcji rolnej powinien:

zbierać faktury VAT i

 

• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

 

• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 02 września 2024 r.

złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2024 r.

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. wynosić będzie:

  • 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

  • 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • 5,84 zł średnia roczna liczba średnia liczba świń
    rolnik zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do ARiMR o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła, kóz, owiec, koni i świń w gospodarstwie

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku pierwszego wniosku

1 - 31 października 2024 r. w przypadku drugiego wniosku

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie