Naczelny Sąd Administracyjny 31 marca br. orzekł, że umieszczanie znaku towarowego danego piwa na szklankach, podkładkach, nalewakach, parasolach itp. jest elementem jego reklamy; ma na celu jego rozpowszechnienie i utrwalenie w świadomości konsumenta. W opinii sądu, pojęcie reklamy napojów alkoholowych zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest szersze od samej reklamy. Jest nią każde publiczne rozpowszechnianie informacji o tych produktach, dlatego, jeśli na szklankach czy podkładkach w pubie, restauracji czy innym lokalu gastronomicznym, używane jest logo producenta piwa, to jest to jego reklama w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

*) Wyjątki z artykułu „Rzeczpospolitej”. Cały tekst tutaj: http://www4.rp.pl/artykul/1190390-Nazwa-piwa-na-szklance-to-tez-jego-reklama.html

Artykuł na ten sam temat w „Gazecie Prawnej”: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/862904,vat-piwiarnia-w-suterenie-to-tez-miejsce-publiczne-trzeba-uiscic-oplate.html