Lokalizacja

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

E-mail

 

PARTER

 

632730622

 

 

PUNKT INFORMACYJNY

 

 

punkt@klodawa.wlkp.pl

 

Tomasz Barański

punkt

 107

 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

     
 

Małgorzata Jędrzejczak

3

 104

mjedrzejczak@klodawa.wlkp.pl

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

     
  Aleksandra Charuba

 1

102

 acharuba@klodawa.wlkp.pl

 

PODATEK ROLNY

 

 

 

 

Aleksandra Kupińska

2

103

akupinska@klodawa.wlkp.pl

 

Kamila Miedzińska

2

103

kmiedzinska@klodawa.wlkp.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

   

 

 

 

 

 

 

Izabela Witczak

3

 104

iwitczak@klodawa.wlkp.pl

 

KASA

   

 

 

Elżbieta Golanowska

4

105

egolanowska@klodawa.wlkp.pl

 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

     
 

Monika Kubiak

6 115

mkubiak@klodawa.wlkp.pl

 

KADRY i PŁACE

   

 

 

Aneta Chróścielska

5

 106

achroscielska@klodawa.wlkp.pl

  KOORDYNATOR REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

 

 

 

 

Jolanta Bulińska

7 125  jbulinska@klodawa.wlkp.pl
 

GOSPODARKA LOKALAMI

     
 

 Aneta Sędziak

7

125

asedziak@klodawa.wlkp.pl
 

SPRAWY OBYWATELSKIE

   

 

 

Marcin Batorowicz

 7

126

mbatorowicz@klodawa.wlkp.pl

 

SPRAWY WOJSKOWO-OBRONNE

   

 

 

Marcin Batorowicz

 7

126

mbatorowicz@klodawa.wlkp.pl

 

I PIĘTRO

 

 

 

 

SEKRETARZ GMINY

   

 

 

8

108

 

  BURMISTRZ KŁODAWY      
   Piotr Michalak

9

109

 

 

SEKRETARIAT

   

 

 

Malwina Majkowska

 10

101

mmajkowska@klodawa.wlkp.pl

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 

 

 

Katarzyna Hamiga

11

110

khamiga@klodawa.wlkp.pl

 

KIEROWNIK REFERATU ADMINISTRACJI I KADR

 

 

 

 

Izabela Nowak

12

111

inowak@klodawa.wlkp.pl

 

OŚWIATA

   

 

 

Ewa Pierzgalska

 13

112

epierzgalska@klodawa.wlkp.pl

 

KULTURA I SPORT

 

 

 

 

Piotr Stegienta

 13

 112

pstegienta@klodawa.wlkp.pl

 

PROMOCJA, STRAŻE

     
 

Anna Rybicka

14

129

 arybicka@klodawa.wlkp.pl

 

SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

     
 

Agata Nowak

14

113

anowak@klodawa.wlkp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

KIEROWCA

 

 

 

 

Włodzimierz Chruścielski

14

 

 

 

 

 

 

 

BIURO RADY

 

 114

rada@klodawa.wlkp.pl

 

Krystyna Rzetelska

 15

 114

krzetelska@klodawa.wlkp.pl

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

 

 

Anna Rybicka

14

129

arybicka@klodawa.wlkp.pl

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PIĘTRO

 

 

 

 

GOSPODARKA GRUNTAMI I ROLNICTWO

 

 

 

 

Katarzyna Zwolińska

18

117

kzwolinska@klodawa.wlkp.pl

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

 

Krystyna Bilska

18

117

kbilska@klodawa.wlkp.pl

 

SALA POSIEDZEŃ

19

 

 

 

KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 

Monika Michalak

20

118

mmichalak@klodawa.wlkp.pl

 

INWESTYCJE/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

 

 

 

Jacek Ogorzelski

21

 119

jogorzelski@klodawa.wlkp.pl

 

DROGOWNICTWO

     
 

Grażyna Nowakowska

21

119

gnowakowska@klodawa.wlkp.pl

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

 

Donata Antczak

23

120

dantczak@klodawa.wlkp.pl

 

Agnieszka Bielak

23

120

abielak@klodawa.wlkp.pl

 

SKARBNIK GMINY

 

 

 

 

Grzegorz Dzięgielewski

24

121

gdziegielewski@klodawa.wlkp.pl

 

KIEROWNIK REFERATU FINANSÓW

 

 

 

 

Aneta Kwiatkowska

25

116

akwiatkowska@klodawa.wlkp.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

     
 

Dorota Krajewska

22

124

dkrajewska@klodawa.wlkp.pl

 

Dominika Pietrzak

22

124

dpietrzak@klodawa.wlkp.pl

 

Monika Antczak

22

124

mantczak@klodawa.wlkp.pl

 

 

 
 

INFORMATYK

 

 

 

 

Łukasz Prętkiewicz

26

122

lpretkiewicz@klodawa.wlkp.pl

 

STRAŻ MIEJSKA

 ul. Władysława Jagiełły 2

63 27 30 255

 strazmiejska@klodawa.wlkp.pl

  komendant    

 

  Jarosław Ciepliński      
  strażnicy      
 

Dariusz Kołucki

 

 

 

Sylwester Adamczyk