EWIDENCJE

 

1. Ewidencja ludności.

2. Ewidencja działalności gospodarczej.

3. Ewidencja dróg gminnych.

4. Ewidencja zatrudnienia.

5. Ewidencja czasu pracy pracowników.