Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 

Podstawa prawna prowadzenia archiwum

 

-         art.33 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

          archiwalnym i archiwach (tj. z 2002 r. Dz.U.Nr 171, poz. 1396, ze

          zmianami.)

 

 

 

W archiwum gromadzone są materiały archiwalne powstałe

i powstające w związku

z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

W archiwum zgromadzone są również materiały archiwalne zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kłodawie.

 

 

 

 

 Sposoby i zasady udostępniania danych z archiwum

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na korzystanie z zasobu archiwum zakładowego przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której istnieje archiwum zakładowe.