Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Strona projektu: http://rewitalizacja.klodawa.eu/

obrazek