Opłata zostaje uchylona z dniem 1 stycznia 2017 roku.