Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Burmistrz Kłodawy informuje, że na terenie Gminy Kłodawa odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zajmują się:


1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Oddział w Kole:
ul. Sosnowa1,
62 – 600 Koło


2. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun
Roztoka 6,
62 – 513 Krzymów


3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62 – 500 Konin


4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Artur Zys
ul. Warszawska 2,
62 – 020 Swarzędz


5. Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
ul. Cegielniana 15
62-650 Kłodawa