Uchwała NR XXXVII/218/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - w ramach pomocy de minimis - budynków lub ich części zlokalizowanych w Kłodawie na obszarze historycznego układu urbanistycznego (477.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument