1.  Bolewski Mieczysław  - Przewodniczący

2.  Antczak Czesław

3.  Ciechomski Jerzy

4.  Cichoński Lech 

5.  Grześkowiak Marianna

6.  Ropelski Teofil 

7.  Janiszewska Marianna

8.  Czarnecki Stanisław

9.  Maćkowiak Barbara

10. Majchrzak Kazimierz

11. Markiewicz Henryk

12. Sobierajski Stanisław

13. Szałański Julian

14. Nolbert Mariola 

15. Kwapiński Jerzy