W związku z powyższym osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń z ww. opieki zobowiązane są do złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej.
Dokumenty można pobrać w UMiG w Kłodawie i u sołtysów Gminy Kłodawa. Wypełnione deklaracje należy złożyć również w ww. miejscu oraz u sołtysów.