aguz kmaj rzzkkonfrbn03102020 003

Rząd wprowadza środki ostrożności, które mają na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczać jego skutki społeczne.