RZEPAK KWITNIE - CHROŃMY PSZCZOŁY!!!DRUKUJ
Jak co roku, wraz z nastaniem wiosny, rozpoczął się okres wzmożonej działalności rolników pod kątem prowadzonych upraw. W chwili obecnej są to przede wszystkim działania mające na celu zwalczanie szkodników i chorób atakujących uprawy ozime. W ostatnich dniach obserwujemy rozpoczynające się kwitnienie rzepaku oraz innych roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających. Nieumiejętne opryskiwanie kwitnących pól oraz drzew w ciągu dnia może powodować zatrucia i upadki całych rodzin pszczelich, co w konsekwencji powoduje straty ekonomiczne dla rolnictwa oraz pszczelarzy, których nierzadko jedyną podstawą utrzymania jest właśnie pszczelarstwo. W związku z wytruciami pszczół, co roku prowadzonych jest wiele postępowań mających na celu ustalenie przyczyny oraz sprawcy ich upadku. Postępowania takie są trudne i długotrwałe. Często kończą się bez jednoznacznego ustalenia przyczyny wytrucia rodzin pszczelich. Problemem jest zbyt długi czas, który mija od upadku do zgłoszenia tego faktu odpowiednim instytucjom, brak możliwości ustalenia wykonawcy zabiegu lub niemożność pobrania próby do badań laboratoryjnych.

Jak można zapobiec tego typu problemom? Oto kilka ważnych wskazówek! Ich stosowanie zapewni bezpieczeństwo naszym małym przyjaciołom - zapylaczom!

STOSUJĄC ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:

stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin legalnych czyli dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
dobieranie środków ochrony roślin nietoksycznych dla owadów zapylających i innych niebędących celem zabiegu;
stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakończonych lotach owadów zapylających;
przestrzeganie okresów prewencji;
niewykonywanie zabiegów podczas wiatru wiejącego z prędkością powyżej 4 m/s,
zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

PSZCZELARZU!

Czy wiesz, że możesz uzyskać informację o dacie i rodzaju zabiegu, który zostanie wykonany w sąsiedztwie twojej pasieki?

Wystarczy zwrócić się pisemnie do rolnika, którego pole sąsiaduje z pasieką, z prośbą
o każdorazowe informowanie o planowanym zabiegu.

Obowiązek informowania wszystkich zainteresowanych stron, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację, wynika z art. 31 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, który mówi, że wymogi określone w zezwoleniu MRiRW na obrót i stosowanie środka ochrony roślin, mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. W takim przypadku zapis w etykiecie środka ochrony roślin wygląda następująco:

Informacja ta powinna zostać przekazana zainteresowanym jeszcze przed planowanym użyciem środka.

Pozwoli ona wprowadzić na czas oprysku rozwiązania chroniące pasiekę np. wywiezienie uli na czas zabiegu lub zamontowanie tymczasowej bariery ochronnej.

Pamiętaj!

Zabieg środkami ochrony roślin jest niezbędny by ochronić uprawę,

lecz można go wykonać z troską o pszczoły!

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie