System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych. Korzystanie z platformy to przede wszystkim nie powielanie działań poszczególnych resortów.

Aby przesłać do urzędu administracji publicznej pismo drogą elektroniczną podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w pierwszej kolejności należy założyć konto na www.epuap.gov.pl.

Adres naszej skrzynki na platformie Epuap:
/0sfw9ak28m/skrytkaESP

W następnej kolejności należy:

Zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem http://epuap.gov.pl.
Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie lub wpisać miejscowość Kłodawa lub kod 62-650 .
Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.

Lista usług:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0sfw9ak28m


Wybrany formularz należy wypełnić.
Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis.

Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie www.epuap.gov.pl.